1. De aller fleste utslippene av klimagasser må fjernes for godt innen 2050

For å oppfylle Norges klimamål og bidra til å nå de globale målene i Parisavtalen, må så godt som alle utslipp av CO2 være fjernet innen 2050. Parisavtalen og kunnskapsgrunnlaget fra FNs klimapanel viser at globale utslipp må nå netto null rundt 2050. At verden skal nå netto nullutslipp av klimagasser rundt 2050 betyr ikke … Fortsett å lese 1. De aller fleste utslippene av klimagasser må fjernes for godt innen 2050