• Martin Skancke
  Siviløkonom, Oslo
  Vis beskrivelse
 • Terje Aven
  Professor, Sola
  Vis beskrivelse
 • medlem Nalân Koç
  Nalan Koc
  Forskninsgdirektør, Tromsø
  Vis beskrivelse
 • Klaus Mohn
  Professor, Stavanger
  Vis beskrivelse
 • Trude Myklebust
  Stipendiat, Oslo
  Vis beskrivelse
 • Linda Nøstbakken
  Professor, Bergen
  Vis beskrivelse
 • Ragnar Torvik
  Professor, Trondheim
  Vis beskrivelse

Sekretariatet består av:
Thomas Ekeli, sjeføkonom i Folketrygdfondet (leder)
Carl Gjersem, fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
Reidun Kristina Malvik, rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet
Line Sunniva Østhagen, seniorrådgiver i Olje- og energidepartementet
Hanne Birgitte Laird, fagdirektør i Miljødirektoratet
Bent-Arne Sæther, fagdirektør i Klima- og miljødepartementet
Hege Eliassen, underdirektør i Finansdepartementet
Herbert Kristoffersen, fagsjef i Finansdepartementet
Andreas Marienborg, rådgiver i Finansdepartementet