Sekretariatet

Sekretariatet ble ledet av avdelingsdirektør Camilla Bretteville Froyn i Nærings- og fiskeridepartementet. Sekretariatet besto i det øvrige av:

  • Fagdirektør Hans Henrik Bull, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Seniorrådgiver Helene Edwardsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Fagdirektør Carl Gjersem, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Rådgiver Magnus Sandvik Gyllensten, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Seniorrådgiver Ole-Jakob Lillestøl, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Investeringsdirektør Randi Næs, Finansdepartementet
  • Rådgiver Ingeborg Reiersgård, Finansdepartementet
  • Seniorrådgiver Anneli Solberg, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Prosjektdirektør Haakon Solheim, Norges Bank