Aksel Mjøs
Utvalgsleder
Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH) og styreleder for Kavlifondet. Tidligere administrerende direktør i DNB Kapitalforvaltning og visepresident hos Morgan Stanley i London. Han har doktorgrad i finansøkonomi fra NHH.

Harald Ellefsen
Advokat og partner i Steenstrup Stordrange. Styreleder i Sofell AS og styremedlem i Kverva AS.

Maria Helsengreen
Partner i EY. Tidligere erfaring fra TV2, Argentum, DNB NOR Asset Management og Arthur Andersen. Har også styreerfaring fra bl. a. GIEK, Kongsberg Automotive, Storebrand Bank og Oslo Børs. Siviløkonom og statsautorisert revisor.

Mai-Lill Ibsen
Styreleder i GIEK Kredittforsikring. Tidligere hatt ledende stillinger og styreverv i bl.a. Eksportfinans, Carnegie og KLP. Utdannet siviløkonom fra NHH og har en MBA fra Stanford.

Tina Steinsvik Sund
Styremedlem i Argentum. Tidligere konserndirektør og strategidirektør i Sparebank 1 SMN. Sivilingeniør fra NTNU og MBA i økonomi fra Insead.

John Giverholt
Konsernsjef i Ferd. Tidligere direktør i Orkla, DNB og assisterende økonomidirektør i Norsk Hydro. Utdannet siviløkonom og er statsautorisert revisor.

Tellef Thorleifsson
Gründer og partner i ventureselskapet Northzone. Var første styreleder i Venturekapitalforeningen i Norge, og har også vært styreleder i den europeiske og den svenske venturekapitalforeningen. Utdannet siviløkonom fra NHH.

Torbjørn Hægeland
Direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank. Tidligere forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå. Har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Jøril Mæland
Leder institutt for finans ved Norges Handelshøyskole (NHH). Har en PhD i finansøkonomi fra NHH.