− Vi har vært svært fornøyd med flyene våre så langt, både med tanke på ytelsen og de tekniske løsningene, sier generalmajor Morten Klever. FOTO: Lockheed Martin

Det er påvist korrosjon på innfestningspunkter på F-35. Avviket er en rutinesvikt i produksjonen som ikke påvirker luftdyktigheten til F-35. Våre første tre fly vil etter planen lande på Ørland fredag.

Det ble nylig påvist uventet korrosjon under rutinemessig vedlikehold på et amerikansk F-35 ved Hill Air Force Base i Utah. Grundige undersøkelser foretatt av det flernasjonale programkontoret og industrien viser at innfestningspunktene på et antall paneler ikke er påført tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse under produksjonsprosessen. Dette er en rutinesvikt i produksjonen hos Lockheed Martin, som produserer kampflyene. Svikten omfatter alle F-35 som så langt er produsert.

− Avviket påvirker ikke luftdyktigheten til F-35 og vi vil etter planen nå motta våre første kampfly på Ørland den 3. november, sier generalmajor Morten Klever som leder det norske Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet.

Det flernasjonale programkontoret jobber tett sammen med U.S. Services, partnerlandene og Lockheed Martin med å foreta en omfattende tekniske undersøkelser og legge frem en plan for å rette opp feilen på alle flyene. I mellomtiden vil korrosjonsbeskyttelse bli påført innfestningspunkter på F-35 under rutinemessig vedlikehold. I tillegg har Lockheed Martin iverksatt tiltak for å rette opp feilen i produksjonslinjen for å sikre at fremtidige F-35 har nødvendig korrosjonsbeskyttelse.

− Vi har vært svært fornøyd med flyene våre så langt, både med tanke på ytelsen og de tekniske løsningene. Dette er en svikt i produksjonen som ikke skal forekomme, og jeg har overbragt budskapet til ledelsen i Lockheed Martin at dette ikke er den kvaliteten vi forventer. Det positive her er at vedlikeholdsrutinene har fungert, og at problemet ble oppdaget. Jeg forventer nå at Lockheed Martin identifiserer nødvendige tiltak, og utbedrer feilen så fort som mulig, sier Klever.

Klever understreker at programkontoret og Lockheed Martin jobber med løsninger som skal minimere konsekvensene for brukerne av F-35. Utover dette er det for tidlig å si noe om konsekvensene for Luftforsvarets trening frem mot den planlagte etableringen av initiell operativ kapasitet i 2019.

− Vi har fått forsikringer fra Lockheed Martin om at alle kostnader knyttet til reparasjoner av de norske flyene ikke skal belastes det norske Kampflyprogrammet, sier Klever.