F-35-flyvningene på Luke Air Force Base gjenopptas onsdag 21. juni etter en 11-dagers pause.

I to nylige blogginnlegg har vi skrevet om at F-35-treningsflyvninger på Luke Air Force Base (Luke AFB) ble kansellert 9. juni fordi piloter hadde rapportert om symptomer som kunne tyde på oksygenmangel. I dag, 21. juni, gjenopptas flyvningene igjen.

Luke AFB er en treningsbase, og sikkerheten til pilotene som øver og trener der, vil alltid komme først. Derfor ble treningsflyvningene i første omgang kansellert i én dag, for å gjennomgå rutiner, snakke med de fem pilotene som hadde rapportert symptomer og gjennomføre egentrening. Beslutningen om å ta pause i flyvningene ble ytterligere forlenget, da det tverrfaglige teamet av eksperter som umiddelbart ble satt ned, ikke fant en klar årsakssammenheng mellom symptomene og de tekniske forholdene. Alle har hele veien vært opptatt av å finne årsaken til hendelsene og å ettergå alle rutiner og prosedyrer. Som jeg tidligere har skrevet, har flyets reserveoksygensystem fungert optimalt i de fem rapporterte tilfellene vi vet om. Pilotene har fulgt korrekte prosedyrer og rutiner og landet flyene trygt igjen på bakken i henhold til normale rutiner.

Base-ledelsen har nå gjennomført ekstra trening og undervisning med pilotene, for å sikre at de er oppdaterte. Samtidig har flyene blitt undersøkt grundig. Den innsamlede informasjonen er analysert og delt med partnernasjonene. Når det brede sammensatte teamet av ingeniører, teknikere og spesialister innen flymedisin som har undersøkt hendelsene ikke har funnet én enkelt årsak eller fellesnevner til hendelsene, og siden det heller ikke er avdekket noen enkel teknisk løsning som kan svare på hendelsene som er oppstått, gjenopptas altså flyvningene i dag. Det er iverksatt enkelte tiltak mens ekspertene jobber videre med med uforminsket styrke for å identifisere årsaken til hendelsene.

Vi har naturligvis fulgt utviklingen tett og vi er nå veldig glade for at flyvningene gjenopptas fra 21. juni. Dette har vært et godt eksempel på en sak der alle rutiner har fungert, og alle sikkerhetstiltak har slått inn som forutsatt. Jeg skrev tidligere at jeg understreker så ofte jeg kan at sikkerheten til våre piloter er viktig og alltid må settes først. Derfor har det vært betryggende at denne saken har blitt fulgt opp, pilotenes meldinger om oksygenmangel ble tatt på alvor og at det raskt ble tatt nødvendige grep for å finne årsaken til disse hendelsene. Så selv om det altså så langt ikke er funnet én enkelt årsak, har ekspertteamet funnet ut at Luke utfører sine vedlikeholdsprosedyrer på korrekt måte, og at utstyret håndteres på riktig måte. Det er også betryggende.

Pausen i flygingene ser ikke ut til å ha fått noen konsekvenser for de norske flygernes trening og øving på Luke.