Fra og med leveringen av de første flyene på Ørland, vil alle norske F-35A ha mulighet for å benytte bremseskjermsystemet. FOTO: 461 FTS/JPO

I løpet av den siste uken er det gjennomført tre tester av den spesialutviklede bremseskjermen for kampflyet F-35. Alle testene har vært vellykkede.

Lockheed Martin har siden årsskifte modifisert ett av testflyene (AF-2) ved Edwards Air Force Base med den norske bremseskjermløsningen som nå skal testes ut. Denne testingen gjennomføres som et ledd i utviklingen av bremseskjerm-kapabilitet for alle norske F-35A. Hittil har de norske flyene som er levert på Luke Air Force Base kun hatt den interne modifikasjonen for bremseskjermsystemet. Fra og med leveringen av de første flyene på Ørland, vil alle norske F-35A ha mulighet for å benytte bremseskjermsystemet. Enheten som kan sees mellom halefinnene kan installeres og avinstalleres etter behov.

Testteamet fra Norge består av testpilot major Eskil «Taz» Amdal og major Atle Ohren.

30. mai 2017 Edwards Air Force Base

Testpilot «Flak» ved 461st Flight Test Squadron gjennomførte første flytur med bremseskjerm-modifikasjonen på AF-2. Flyturen ble gjennomført med bremseskjerm-pod installert på flyet uten at en bremseskjerm var installert. Dette var en rutinemessig funksjonstest som ble gjennomført etter at AF-2 har blitt modifisert med bremseskjermsystemet. I tillegg til funksjonstest ble det også gjennomført tester relatert til sikkerhetsfunksjonene til bremseskjermsystemet uten selve fallskjermen. Disse testene gikk ut på å åpne selve «fairingen», som ser ut som en omvendt kano mellom halefinnene, og aktivere det interne systemet for å utløse og slippe fallskjermen på forskjellige måter.

Testpilot «Flak» ved 461st Flight Test Squadron gjennomførte første flytur med bremseskjerm-modifikasjonen på AF-2, Edwards AFB, CA 30. mai 2017. FOTO: 461 FTS/JPO

− Det ble totalt gjennomført 11 testpunkter i løpet av testen. Alle resultater fra denne testen var som forventet og systemet virker som forventet, forteller Ohren.

1. juni 2017 Edwards Air Force Base

Testpilot «Flak» gjennomførte den første bremseskjerm-testen, som var en «high speed taxi»-test. Denne ble gjennomført som en akselerasjon av flyet opp til en gitt hastighet der bremseskjermen blir utløst for så å slippes fra flyet.

− Det er første gang vi testet faktisk bruk av bremseskjermen og denne testen var også vellykket både fra et funksjonelt og ytelsesmessig standpunkt, forteller Ohren.

2. juni 2017 Edwards Air Force Base

Testpilot «Rufus» gjennomførte andre bremseskjerm test i en høyere hastighet enn dagen før.

− Første gjennomgang av testresultater er i samsvar med hva som er forventet. Det betyr med andre ord at testen er vellykket og systemet virker som designet, forteller Ohren.

Testene var vellykede både fra et funksjonelt og ytelsesmessig perspektiv. FOTO: 461 FTS/JPO

Testene som har blitt utført 1. og 2. juni er de første i en rekke av tester som bygges opp i både hastighet/påvirkning og kompleksitet. Testteamet vil etter endt testing på Edwards Air Force Base reise til Alaska for å teste bremseskjermløsningen i mer «norske» vinterforhold.


FAKTA OM BREMSESKJERM

  • Bremseskjerm er fallskjerm som blir brukt til å redusere hastigheten på et fly etter at det har landet.
  • Det norske bremseskjermkonseptet baserer seg på to deler.
  • Den ene delen er modifikasjoner på selve flyet (ofte omtalt som Group A) som forsterker de delene av flykroppen som skal ta opp de enorme kreftene ved bruk av bremseskjermen og gjøre det mulig å feste bremseskjermen til flyet og aktivisere den fra cockpit.
  • Den andre delen er selve bremseskjermen med «huset» den ligger i når den er montert bakerst på flyet mellom de to haleflatene (ofte omtalt som Group B).