29. juni mottok Norge vårt syvende F-35 kampfly som brukes til øvings- og treningsformål på Luke Air Force Base. Flyet har 3i software som er veldig enkel å oppgradere til 3F. FOTO: US Air Force

Våre syv kampfly har 3i software og kan oppgraderes til 3F software. Oppgraderingen tar noen få timer på hvert enkelt fly.

F-35 flyene bygges i årlige produksjonsserier der hver eneste serie frem til den som nå bygges med full kapasitet, er litt forskjellige.

Det vil si at alle flyene som er bygget frem til i dag, som er produksjonsserie 9, må oppgraderes for å komme opp på det nivået som karakteriseres som kampklar status. Våre tre første fly som kommer til Ørland i november leveres med såkalt 3F software. Disse tre norske flyene er blant de første som kommer ut fra produksjonslinjen med denne nye softwaren.

En enkel oppgradering
De syv flyene Norge allerede har mottatt og som brukes til øving og trening på Luke Air Force Base i USA, er tidligere produksjonsserier (7 og 8) og er levert med 3i software. Disse vil oppgraderes med ny software når dette passer med treningsopplegget på basen der de opererer til daglig, og dette er en enkel prosess.

Enkelt forklart kan man si at alle produksjonsserier fra 7 og oppover kan oppgraderes til 3F versjonen ved å gjøre en enkel softwareoppgradering. Denne tar noen få timer på hvert enkelt fly, og kan sammenlignes med at vi gjør en oppgradering av vår egen iPhone fra IOS 10 til IOS 11.

De flyene som er i produksjonsserie 1 til 6 kan derimot ikke gjøre denne enkle softwareoppgraderingen, da de har «gammel» hardware som ikke kan kjøre den nye versjonen software. Det vil si at deres iPhone er for «gammel» og det må gjøres oppgraderinger av selve telefonen før den kan ta imot og bruke den nye softwaren. Det er ikke like lett å bytte ut disse flyene som en iPhone, og derfor er det planlagt å oppgradere flyene med både hardware og software snarere enn å kjøpe nye fly. Det er denne problematikken enkelte nasjoner som kjøpte fly i tidlige serier nå står overfor. Hva lønner seg på lang sikt, gitt at de kan benytte de allerede anskaffede flyene til trening, testing eller annet?

Opprettholde kampkraft og operativ evne
Fra norsk side har vi helt fra starten av planlagt at alle flyene vi anskaffer skal kunne oppgraderes til 3F software uten ytterligere modifikasjoner, og har derfor kjøpt fly fra serie 7 og oppover. Forsvaret trenger 52 kampklare kampfly for å møte fremtidens trusler og dermed oppfylle Stortingets målsetting for hele kampflyanskaffelsen. Nå skal det også sies at 3F ikke vil være siste versjon på våre fly heller, da flyene vil oppgraderes i hele levetiden både med ny software og hardware for å møte de truslene som måtte utvikle seg de neste 40 årene.

Som et eksempel vil de siste flyene vi planlegger å motta i 2024 ha både nyere hardware og nyere software med enda bedre egenskaper enn de som kommer til Ørland i november. Da vil etterhvert alle norske fly oppgraderes tilsvarende. Akkurat som Forsvaret har gjort med sine nåværende F-16 fly i hele levetiden av det flyet. Det handler om å opprettholde kampkraft og operativ evne i hele flyets levetid – å være relevant.