Det er allerede gjort omfattende operativ testing av F-35 med tidligere programvareversjoner. I videoen ser du F-35 som tar av for nattflyging fra Luke Air Force Base.

Denne uka har jeg deltatt i en ny rundebordskonferanse i F-35-programmet sammen med alle materielldirektørene i partnerlandene. I etterkant av denne konferansen hadde den amerikanske materielldirektøren en telefonkonferanse med amerikanske medier der han kom med uttalelser som er blitt tolket dit hen at er det ytterligere forsinkelser i F-35-utviklingen. Dette bygger nok på en misforståelse – det er ingen nye forsinkelser i utviklingen, og de norske flyene forventes fortsatt levert i 2017 med riktig programvare og med de lovede kapabiliteter. Her vil jeg prøve å forklare litt mer rundt hva denne saken skyldes.

Utvikling og test består av to ulike prosesser – teknisk utviklingstesting (kjent på engelsk som developmental testing – DT) og operasjonell testing (operational test – OT). Utviklingstestingen skal bevise at systemene rent teknisk fungerer i henhold til kravene som ble stilt til kapabiliteten, mens den operasjonelle testingen skal bidra til å vurdere flyenes operasjonelle effektivitet og evne i de gjeldende operasjonsscenarier. Testingen som gjøres innen F-35-samarbeidet er primært utviklingstesting, mens den operasjonelle testingen i første rekke gjøres av de ulike brukerne.

Programvareutviklingen for F-35 er delt opp i blokker, og vil stadig leveres i nye versjoner for å tilføre ny operativ evne.
Programvareutviklingen for F-35 er delt inn i blokker, og vil stadig leveres i nye versjoner for å tilføre ny operativ evne.

Som vi har snakket om flere ganger tidligere har det lenge vært en risiko for en forsinkelse i leveransen av siste programvareversjon i utviklingsprogrammet for F-35, kjent som 3F. Utviklingen av denne er likevel nå i rute for den modellen av flyet som Norge kjøper. Selve programvaren er ferdig skrevet, og det pågår nå teknisk testing og sertifisering. Programmet planlegger å levere denne programvareversjonen før sommeren 2017 med en siste oppdatering på senhøsten samme år. Dette gjør at de norske flyene kan leveres og flys hjem til Norge som planlagt høsten 2017. Det er derfor ingen ny forsinkelse i utviklingen av F-35.

Den amerikanske IOT&E-fasen er utsatt fordi det vil ta tid å få et tilstrekkelig antall marineversjoner av flyet oppgradert med siste programvare. Her er en F-35C klar for avgang fra USS Eisenhower i oktober 2015. (Foto: US Navy)
Den amerikanske IOT&E-fasen er utsatt først og fremst fordi det vil ta tid å få et tilstrekkelig antall marineversjoner av flyet oppgradert med siste programvare. Her er en F-35C klar for avgang fra USS Eisenhower i oktober 2015. (Foto: US Navy)

Området hvor det fortsatt er utfordringer er innen sertifiseringen av programvaren for marineversjonene av F-35 (B og C-versjonene). Disse krever noe egen testing som ikke vil være fullført før senhøsten 2017, noe som igjen får følgekonsekvenser for oppstart av den formelle operasjonelle testingen i det amerikanske forsvaret. Dette er en egen testfase som først kan begynne når amerikanerne har 23 fly, inkludert A, B, og C-versjoner, oppdatert med siste programvare og med alle nødvendige tekniske justeringer på plass. Når sertifiseringen av marineversjonene skjer så sent så har de ikke tid til å få et tilstrekkelig antall fly plass innen den datoen den operasjonelle testingen opprinnelig var forventet å starte, og denne utsettes nå trolig til etter nyttår 2018.

Tidsplanen for den amerikanske operasjonelle testingen får ingen direkte konsekvens for Norge. Vi planlegger vår egen operasjonelle testperiode med F-35 fra Ørland fra 2018 til 2019 som skal lede frem mot vår egen første operative evne i 2019. I denne vil vi trekke på resultatene fra den amerikanske testingen, men den er ikke avgjørende for det norske arbeidet.

Her tar den første norske F-35-flygeren major Morten Hanche av i et norsk F-35 i desember 2015. Hanche vil lede den norske operative testingen av flyet i Norge fra 2018.
Her tar den første norske F-35-flygeren major Morten Hanche av i et norsk F-35 i desember 2015. Hanche vil lede den norske operative testingen av flyet i Norge fra 2018. (Foto: USAF)

Det er også viktig å understreke at selv om den endelige operasjonelle testingen av Block 3F for F-35 ikke starter før i 2018, så er det allerede gjort betydelig operasjonell testing av flyet i forbindelse med konsept og taktikkutvikling for tidligere programvareversjoner. Dette er et arbeid blant annet de norske flygerne på Luke AFB har vært en del av. Tidligere utviklingsprogrammer har gjerne kjørt den tekniske og den operasjonelle testingen separat. Dette er ikke tilfelle med F-35, som har vært produsert og satt inn i tjeneste mens utviklingen fortsatt har pågått. En første runde med operativ testing har dermed vært gjennomført underveis i utviklingen av flyet. Her har produksjonsfly, eller så nært som fullproduksjonsfly, vært benyttet. Dette er blant annet grunnen til at direktøren for operasjonell test og utvikling i Pentagon (DOT&E) allerede har levert flere årsrapporter om fremgangen i F-35-programmet. Det har bidratt til at mye av det som tradisjonelt ville blitt funnet først etter at utviklingen var over er blitt ivaretatt i en tidligere fase. F-35 har derfor gått gjennom mer testing, og er på mange måter et mer modent produkt enn det som har vært tilfelle for tidligere fly på dette stadiet.