JSM eget bilde HD

En svært viktig del av våpenutrustningen til norske F-35 vil være det nye langtrekkende missilet Joint Strike Missile (JSM) som utvikles av Kongsberg. Det vil gjøre det mulig for oss å levere virkningsfull våpeneffekt mot godt forsvarte mål over lange avstander. Noen forsøker likevel å fremstille dette missilet som et «autonomt våpensystem» som kan være i strid med folkeretten, noe som ikke er tilfelle.

Enkelt sagt fungerer JSM slik – F-35 finner målet med sine sensorer og piloten sørger for overføring av måldata til missilet før dette avfyres. Det vil si at i missilet allerede har fått et spesifikt mål som er bevisst valgt av en menneskelig operatør før avfyring. Det missilet gjør på egen hånd når det kommer frem er at det bruker søkeren til å sjekke at det er det riktige målet og at de nødvendige kriteriene for angrepet som piloten har programmert er tilfredsstilt. Om missilet ikke kjenner igjen målet, eller de programmerte kriteriene ikke er oppfylt, så vil det ikke gjennomføre angrepet. Missilet har derfor en innebygd «sikkerhetsventil»: det kan selv velge å avbryte et angrep, men det kan ikke selv velge å angripe et mål som ikke er definert på forhånd.

Til sammenligning vil et autonomt våpen, etter at det er aktivert, selv velge mål uten at et menneske er inne i loopen og sjekker hva som angripes. Dette er ikke tilfelle med JSM.

Her kan du lese mer om Joint Strike Missile, og status i utviklingen.