Det er hangarskipsversjonen av F-35 som nå skal sammenlignes med en oppgradert versjon av et eldre fly som allerede er i tjeneste hos den amerikanske marinen. Foto: Lockheed Martin.
Det er hangarskipsversjonen F-35C som kun kjøpes av USA som nå skal sammenlignes med en oppgradert versjon av et eldre fly som allerede er i tjeneste hos den amerikanske marinen. Foto: Lockheed Martin.

En arbeidsuke etter at han kom inn i jobben har den amerikanske forsvarsministeren bedt om en gjennomgang av F-35-programmet for å se på muligheter til å gjennomføre ytterligere kostnadsreduksjoner. Samtidig understrekes det at dette ikke skal gå på bekostning av de tekniske kravene, og dermed hva flyet teknisk sett kan gjøre. I tillegg ønsker han en sammenligning av hangarskipsversjonen av F-35, den såkalte C-modellen, og en oppgradert versjon av et fly den amerikanske marinen opererer i dag, det såkalte Super Hornet. Norge er som kjent i ferd med å anskaffe A-modellen, som er samme modell som kjøpes av det amerikanske luftforsvaret og de fleste av de andre partnerlandene.

Fra et norsk perspektiv ser vi det ikke som unaturlig at en ny amerikansk regjering ønsker en gjennomgang av et så stort og omfattende program som F-35. Naturligvis ønsker vi også velkommen alle initiativer som bidrar til å få kostnadene ytterligere ned, samtidig som vi får den operative evnen vi har satt krav til. Det er viktig å huske at produksjonskostnadene for hvert enkelt fly allerede er betydelig redusert, og på mange områder er de faktisk redusert mer enn vi hadde tatt høyde for i 2012, og er forventet å reduseres ytterligere i årene som kommer. Kostnadsutviklingen har derfor lenge gått i riktig retning, og vi ser frem til resultatene fra studien som nå vil iverksettes.

Les mer om kostnadsutviklingen i dette innlegget som jeg skrev i fjor sommer.