block-buy-v2Vi skal levere det antall fly Stortinget bestemmer innenfor deres krav til tid, kost og ytelse. Samtidig skal vi hele tiden lete etter bedre måter å gjennomføre anskaffelsen på, ikke minst på kostnadssiden. I forsvarsbudsjettet som ble lagt frem i dag ser dere et eksempel på dette. Gjennom at vi sammen med de andre partnerlandene bestiller fly for flere år om gangen, vil vi kunne presse prisen for hvert enkelt fly ned enda mer. Slik sparer vi flere hundre millioner kroner.

Her vil jeg prøve å forklare litt mer om hvordan dette er mulig.

Som dere kanskje er klar over, anskaffer vi fly gjennom årlige produksjonsserier. De to første flyene vi fikk i 2015 var en del av produksjonsserie 7. De to i 2016 var en del av serie 8 og de seks som kommer i 2017 er en del av serie 9, osv. I år ber vi om fullmakt til å anskaffe fly i produksjonsserie 13 og 14 som skal leveres i 2021 og 2022.

Først av alt – når vi ber om fullmakt til å kjøpe fly for to år om gangen så endrer det ikke på leveransene våre. Vi får ikke levert de noe fortere på denne måten. Det som derimot skjer, er at vi, sammen med de andre partnerlandene, legger inn en mye større samlet bestilling, og sier til produsentene at vi er villig til å utbetale noe av pengene litt tidligere i produksjonsløpet. Dette gjør at de kan gå til sine underleverandører og bestille et større volum av materialer og deler på en gang, og de kan gjøre det lengre tid i forveien. Dette gir innsparinger som vi deretter kan hente ut i lavere flypris. Vår vurdering, som bygger på tall fra partnerskapet og våre egne beregninger, viser at Norge totalt kan spare rundt 385 millioner kroner på å være med på en slik samlet bestilling.

Om vi ikke deltar i dette initiativet, mister vi ikke bare de ekstra innsparingene, men vi risikerer også å måtte be partnerskapet om å sette opp en helt egen kontrakt for Norge for disse to seriene. Da kan konsekvensen bli at totalkostnaden vår går opp heller enn ned, noe som selvsagt ikke er ønskelig.

Vi jobber mye med økonomistyringen i programmet, og sammen med partnerne har vi klart å presse ned flyprisen mye mer enn vi opprinnelig hadde trodd var mulig. Faktisk er den gått ned så mye at om vi ser bort fra endringene i valutakursen, så har de forventede kostnadene for kampflyanskaffelsen gått ned med ni milliarder kroner siden 2012. Dette har bare vært mulig fordi partnerskapet hele tiden jobber med slike initiativer for å få ned kostnadene, noe vi også denne gang ønsker å dra nytte av.