Nå etableres den amerikanske skvadronen der Australia, Norge og Italia skal trene sine F-35-flygere.
Nå etableres den amerikanske skvadronen på Luke Air Force Base der Australia, Norge og Italia skal trene sine F-35-flygere. Her forlater et australsk fly Luke for et treningsoppdrag. Foto: USAF

(Red: gjesteinnlegg fra Martin Tesli som blir første norske sjef på Luke Air Force Base.)

Major Martin Tesli blir første norske sjef på Luke Air Force Base
Major Martin Tesli

Fredag 5. juni ble en viktig merkedag for innfasingen av F-35 og Luftforsvaret. 62nd Fighter Squadron i US Air Force, som de første norske teknikere og flygerne skal være en del av, ble da offisielt etablert på Luke Air Force Base (AFB) i Phoenix Arizona – og Norge bidrog i markeringen.

62nd Fighter Squadron blir etablert som en delt norsk, amerikansk og italiensk skvadron ved den internasjonale treningsavdelingen for F-35 i USA. Skvadronen skal i første omgang settes opp med personell fra de tre medlemslandene for så å starte omskolering og utdanning av personell på F-35. De første norske teknikerne har allerede etablert seg i USA og de første flygerne reiser over i juli.

Fra skvadronens "ready room" i England i 1944. Bulldogen over peisen er fortsatt skvadronens kjennemerke. Foto: 56th Fighter Wing
Fra skvadronens «ready room» i England i 1944. Bulldogen over peisen er fortsatt skvadronens kjennemerke. Foto: Robert Winters

Skvadronen som det norske personellet blir en del av har en lang og rik historie som strekker seg tilbake til andre verdenskrig. På lik linje som de norske krigsskvadronene så ble 62nd Fighter Squadron etablert under andre verdenskrig. Som allierte så fløy flygerne fra denne skvadronen side om side med de fremtidige norske F-35-skvadronene 331 og 332-skvadron i operasjoner over England og på kontinentet. Det legger et flott historisk fundament for den internasjonale avdelingen som nå etableres med F-35.

Her legger Martin Tesli ned krans på minnesmerket for de falne i den re-etablerte skvadronen hvor norske flygere skal utdannes.
Her legger Martin Tesli ned krans på minnesmerket for de falne i den re-etablerte skvadronen hvor norske flygere skal utdannes.

Skvadronen ble lagt i dvale under overføringsprosessen fra F-16 til F-35, men fredag ble den den altså re-aktivert med F-35. Dette ble markert ved Luke AFB med parade, overflyging og åpning av det nye skvadronsbygget som det norske personellet blir en del av. Vi bidrog på vår egen måte, og fra den andre siden av Atlanterhavet. På grunn av historien til 62nd Fighter Squadron fra annen verdenskrig så står det et minnesmerke over de falne fra krigen i England nær der jeg nå går på skole. I samarbeid med skvadronen i USA vil jeg derfor legge ned en krans på denne minnestøtten. Den blir vårt lille bidrag til seremonien, og vil bidra til å ivareta historien og hedre de som kjempet ved avdelingen. Markeringen i England skjedde samtidig som avdelingen ble etablert på Luke AFB, og slik ønsket vi å vise samhold med vår nye avdeling og fremtidige kolleger – dette ble derfor en stor dag både for oss og for dem!