Frå hovudmøtet i CEO Roundtable fredag 29. mai.
Frå hovudmøtet i CEO Roundtable fredag 29. mai. Foto: Endre Lunde

Det har vore litt stille på bloggen i det siste, og grunnen til det er enkel – fram til fredag i forrige veke så var me 100% opptekne med å sikre ei god gjennomføring av det største møtet i det fleirnasjonale F-35-programmet i 2015. Dette kjem berre 8 månader etter at leiarar frå programmet var samla i Noreg sist, og igjen vart dette eit svært vellukka program med over 120 deltakarar, og over 100 personar rundt bordet i hovudmøtet. Mykje, mykje jobb  – men utruleg spennande.

Satsar på fleire oppdateringar fram mot sommaren!