F-35 slipper en laserstyrt bombe under testing i USA. Slike våpen er blant de norske F-35 vil bruke for å støtte bakkestyrker i fremtidige operasjoner.
F-35 slipper en laserstyrt bombe under testing i USA. Slike våpen er blant de norske F-35 vil bruke for å støtte bakkestyrker i fremtidige operasjoner.

Jeg har lest at F-35 er uegnet for nærstøtte til bakkestyrker! Kan dette stemme?

Flere kritikere hevder at F-35 er en dårlig erstatning for amerikanernes A-10 i rollen nærstøtte til bakkestyrker («Close Air Support» – CAS). Enkelte kritikere har hevdet at F-35 er uegnet til CAS. For oss i Norge er det ikke viktig om F-35 er bedre eller dårligere enn A-10 i denne rollen; Luftforsvaret opererer ikke A-10. Kritikken mot F-35 må vi likevel ta på alvor.

A-10 er bygget for én rolle; nærstøtte. Det er ikke overraskende at A-10 gjør denne jobben godt. Da programdirektør for F-35 i USA, generalløytnant Bogdan, ble intervjuet om saken, sa han seg enig i dette. På den annen side er A-10 håpløs i luft-til-luft-rollen. Jeg har selv hatt gleden av å fly mot A-10 med våre F-16. Det var en morsom dag på jobb…

Slik ender gjerne et møte mellom A-10 og et kampfly.  Bildet viser kanonsiktet til et F-16.  Fordi A-10 ikke har radar, var det enkelt å snike seg inn uten å bli oppdaget. Foto: Morten Hanche
Slik ender gjerne et møte mellom A-10 og et kampfly. Bildet viser kanonsiktet til et F-16. A-10 mangler sensorer som andre kampfly har, for eksempel radar. Derfor var det enkelt å snike seg inn uten å bli oppdaget. Foto: Morten Hanche

Luftforsvaret har ikke råd til mange og spesialiserte fly. Vi trenger én maskin som kan fungere i alle roller. Derfor er det som forventet at F-35 ikke er på nivå med A-10 på alle områder (dersom A-10 utgjør en slags «benchmark» vi må tilfredsstille). I samme omgang vil jeg stille spørsmål ved om A-10 virkelig er bedre til CAS i alle sammenhenger?

  • A-10 flyr saktere enn F-35, og ville for eksempel brukt rundt én time på avstanden Bodø – Banak. F-35 ville gjort dette på omtrent 35 minutter. Reaksjonstid er relevant (bare spør våre kollegaer i Hæren, som har ventet på CAS i Afghanistan).
  • A-10 har ikke radar, og kan ikke finne mål som er skjult under skyer. Det kan F-35. Med tanke på norsk vær og klima er radar en fordel. Radar gjør at F-35 kan holde seg lenger unna et målområde, og likevel ha mulighet til å finne og gjenkjenne mål på bakken. Avstand til målet («standoff») er relevant når vi skal støtte spesialstyrker, som ikke ønsker at lyden av et kampfly skal avsløre at noe er under oppseiling
  • A-10 kan ikke forsvare seg mot moderne jagerfly og moderne luftvern (selv om den i større grad kan overleve direkte treff fra småkalibret kanonluftvern og små missiler). Dersom A-10 skal drive CAS i et moderne trusselmiljø, så må det dedikeres egne formasjoner til å passe på den. F-35 kan ta vare på seg selv og gi effektiv CAS, selv om fiendtlige kampfly og moderne luftvern er aktive i målområdet.

Når F-35 kommer til Norge, er ikke flyene like modne som våre F-16 på alle områder. For eksempel kan ikke F-35 bære like mange typer våpen som F-16. Det er fordi integrasjonen av våpen ikke er ferdig. Et annet eksempel er den infrarøde sensoren (EOTS), som ikke vil ha alle funksjoner vi er vant med fra F-16. På den annen side har simuleringer vist oss at F-35 likevel gjør en effektiv jobb i CAS-rollen. Spesielt i møte med dårlig vær eller moderne motstandere: I simuleringene har vi møtt trusler som ville gjort det umulig å yte effektiv nærstøtte med F-16 (og A-10).

F-35 skal gradvis tilføres nye våpen som øker den operative evnen.
F-35 skal gradvis tilføres nye våpen som øker den operative evnen. Her ser du de ulike våpnene flyet skal kunne bære i 2017 når utviklingsprogrammet er ferdig. Foto: Lockheed Martin

Nettopp dette siste er et poeng jeg ønsker å avslutte med. De argeste kritikerne av F-35 ser ut til å vite at også neste krig blir som i Afghanistan; vår koalisjon nyter totalt luftherredømme, og kan sette inn alle slags fly i CAS-rollen. Hva om vi ikke kjenner fremtiden likevel? Hva om vi må støtte våre kollegaer på bakken, eller på sjøen, i møte med en moderne og kapabel motstander? Er A-10 bedre enn F-35 til CAS? Jeg vil påstå at svaret må være «det kommer virkelig an på».

Jeg er ikke i tvil om at F-35 er egnet til CAS, selv om den ikke er perfekt på alle områder. Få flymaskiner er det, egentlig.