F-35 Lightning II maintenance

F-35 må og vaskast innimellom, og det å vaske eit kampfly krev noko førebuing. Glaset i cockpiten, og glaset i den optiske sensoren (under nasa) må vaskast for seg for å unngå at vaskemidla som nyttast på skroget endre dei optiske eigenskapane i desse (kan ikkje ha skjolding, eller matte områder i glaset.) På biletet dekker teknikarar på Luke Air Force Base (der norske flygarar skal utdannast) til cockpit-glaset på ein F-35A før vasking i januar 2015. (Legg og merke til at dei og har dekka til kjøleventilen til kanona – rett over der venstre ving byrjar – er dekka til for å unngå at vaskemiddel kjem inn.)