Til tross for at dollarkursen har svingt kraftig i det siste betyr ikke det nødvendigvis at totalkostnaden for F-35 vil øke.
Til tross for at dollarkursen har svingt kraftig i det siste betyr ikke det nødvendigvis at totalkostnaden for det norske kjøpet av F-35 vil øke. Her settes hovedseksjonene i det første norske flyet sammen i fabrikken i Texas i januar 2015.

Jeg har fått en rekke spørsmål den siste tiden om jeg sover godt, nå som dollarkursen er så høy? Skal du kjøpe US dollar i dag er spotkursen over 8 kroner, som er vesentlig høyere enn den gjennomsnittskursen som ble lagt til grunn da vi kostnadsberegnet kampflyanskaffelsen. Så hva betyr dette for oss?

Det som er viktig å være klar over, er at kostnadsberegningen i 2012 ble gjort gjennom å bruke tilgjengelige forwardkurser (forklart i Prop. 73S (2011-2012)) med en tilhørende usikkerhetsvurdering. Kursen vi la til grunn i 2012 var høyere enn kursen i markedet den gang, men er til gjengjeld lavere enn det vi ser i dag. Ingen forventet den gang at dollarkursen i 2012 skulle ligge stabilt på dette nivået gjennom hele investeringsfasen, dvs. frem til 2025. De daglige valutakursene (spot-kursen) forventet vi at skulle svinge opp og ned med like store variasjoner som vi tidligere har sett i forholdet mellom dollar og norske kroner. Det vi også forventer, er at når vi gjør opp regnskap i 2025, vil summen av spot-kursene i gjennomsnitt gi oss en vekslingskurs på 6,47 kroner. Da vekslingskursen de siste 3 årene har ligget godt under dette nivået betyr det at den forventede totalkostnaden for kampflyanskaffelsen ikke endrer seg, selv om vi nå gjennom noen måneder har opplevd høyere vekslingskurs en det gjennomsnittet vi har ventet.

Jeg sover derfor helt utmerket, (men må innrømme at dagens kursutvikling er noe av det første jeg sjekker om morgenen…)