20140909_BG1_livefire_01_1267828237_4303

Før det kan tas i bruk må F-35 testes på alle tenkelige og utenkelige måter, og blant annet må en finne ut akkurat hva som skjer når flyet treffes av en kule eller et kanonskudd. I dette bildet fra Code One Magazine (eid av Lockheed Martin) ser vi et av flyene som er satt av for bakketesting, en B-modell med designasjon BG-1, etter at det er truffet av 15 skudd fra ulike vinkler. Bildet er tatt høsten 2014 på det amerikanske forsvarets testsenter ved China Lake i California.

Her kan du lese mer om status i utviklingen av F-35.