Finsk besøk til Kampflyprogrammet 14. januar
Her forklarer oberst Charles Svensson og oberstløytnant Frode Dahl utviklingen av de norske kampflykravene for den finske arbeidsgruppen som skal se på en fremtidig erstatning for deres F-18. Finnene var på besøk i Oslo 14. januar for å lære mer om den norske prosessen. Lengst til venstre sitter generalmajor Morten Klever, direktør for det norske Kampflyprogrammet.