Ørland oversikt
Gjesteinnlegg fra Heidi Sørskog i Forsvarsbygg, kommunikasjonssjef for kampflybasen.

Heidi Sørskog krediteres Julia NaglestadSom Kampflybloggen fortalte i forrige uke så er vi i Forsvarsbygg nå kommet i gang med forberedende arbeider på Ørland hovedflystasjon for å gjøre alt klart til å begynne byggingen av skvadronsbygget. Men hva er det vi nå egentlig er kommet i gang med, og hva skjer i tiden fremover?

Det vi har begynt med nå går i hovedsak ut på etablering av anleggsvei, riggområde og klargjøring for anleggstrafikk i hovedporten – og her er allerede den nye porten på plass, som dere så i forrige uke. Til våren starter deretter byggingen av selve skvadronsbygget som blant annet skal huse simulatorer til bruk i opplæringen og utdanningen av piloter til F-35. Bygget vil i tillegg inneholde en administrasjonsdel med kontorer, møterom og garderober for to F-35-skvadroner.

Skvadronsbygget foran til venstre er det første prosjektet på Ørland som Stortinget har godkjent.
Skvadronsbygget foran til venstre er det første prosjektet på Ørland som Stortinget har godkjent.

I tillegg er Forsvarsbygg godt i gang med viktig rehabiliteringsarbeid av to befalskaserner inne på basen. Når rehabiliteringen er ferdig neste sommer, vil de to kasernene være helt like, og til sammen ha 44 tidsmessige hybler som vil bedre boforhold og bidra til økt trivsel og som vi håper vil gjøre det mer attraktivt for personell å bo på basen. I tillegg vil anbudskonkurransene for bygging av vedlikeholdsbygg og forlengelse av rullebanen starte i løpet av 2015.

Reguleringsplan med konsekvensutredning planlegges vedtatt i Ørland kommunestyre i 13. november 2014. Disse skal bidra til at utbyggingen av kampflybase på Ørland dekker Forsvarets behov, samtidig som miljø- og samfunnsinteresser for Ørland ivaretas på best mulig måte. I år har år har vi også startet kjøp av støyutsatte boliger og anskaffet erstatningsareal til grunneiere som blir berørt av flystasjonens utvidelse, så det er mye som skjer i denne prosessen nå.

Parallelt med pågående arbeider fortsetter den videre planleggingen for bygg og anlegg de kommende årene med tilhørende prosesser som en del av Forsvarsbyggs arbeid med byggingen av hovedbasen for F-35 på Ørland.