simulator

F-35 tilbyr utrolig mye mer operativ evne enn dagens F-16. Men hvordan kan vi forberede oss på de mulighetene dette tilbyr? Hvordan er det mulig å forberede seg på å bruke noe man ikke har enda? Hvordan skal vi i fremtiden bruke F-35 i operasjoner hjemme og i utlandet?

Vi som sitter i den operative delen av Kampflyprogrammet jobber nettopp med disse problemstillingene. F-35 finnes jo foreløpig bare i USA og det er stort sett amerikanerne som flyr dem. Likevel er Norge kommet ganske langt i forberedelsene, og det skulle bare mangle. Om litt under tre år kommer de første flyene hjem til Norge og da må vi ha en formening om hvordan disse flyene skal opereres.

Man kan selvfølgelig lese side opp og side ned i dokumenter, testrapporter og annet materiale vi mottar gjennom vår deltakelse i F-35-programmet, men inntil vi får flyene selv er det nest beste å fly en simulator, eller – aller helst – mange simulatorer knyttet sammen.

De som var på flyshowene på Ørland og Kjeller i 2012 så sikkert at Lockheed Martin hadde tatt med seg sin omreisende F-35-cockpitdemonstrator. Når vi skal gjennomføre simuleringene bruker vi flere slike, bare i en mye mer avansert versjon som vi setter sammen i et nettverk slik at vi kan fly sammen og mot hverandre. Nå har vi akkurat vært på en slik simuleringsøvelse, denne gang i England og i samarbeid med det britiske kampflyprogrammet. Fokuset denne gang har vært å se på hvordan vi kan benytte F-35 i Close Air Support (CAS) rollen, dvs hvordan vi kan drive nærstøtte til styrker på bakken både i åpent terreng og i mer kompliserte arenaer som byer.

Med F-16 har Norge lenge kunnet operere i denne rollen og gjerne i samarbeid med norske bakkestyrker og deres ildledere (gjerne kalt «JTAC» eller «FAC»). Med F-35 vil Norge også kunne tilby denne kapasiteten, og kanskje til og med gi litt ekstra. Med innebygde avanserte sensorer og lavobservasjonsteknologi (Stealth) vil den kanskje kunne tilby nærstøtte i situasjoner hvor vi tidligere kom til kort, eller en større mengde informasjon til de som måtte trenge det. For å vite noe om dette gjennomfører vi simuleringer i ulike trussel miljøer, og i samarbeid med bakkestyrker.

Simuleringene vil hjelpe oss å utvikle våre konsepter og taktikker samt at de bidrar til økt forståelse av kampflyet for å maksimere dets potensiale når F-35 skal implementeres i det norske forsvaret. F-35 vil ikke kun være en ressurs for Luftforsvaret, men vil være med på å gjøre hele Forsvaret bedre.

NB: Simuleringer vil være viktig også etter at vi har tatt i mot flyene. Både for å redusere kostnader, og kunne gi mer effektiv trening på det flyoperative (slipper oppstart, avgang, landing og bakkeoperasjoner). Dette vil være en viktig del av den daglige treningen ved de operative skvadronene i Norge. Det anskaffes derfor 8 simulatorer som del av kampflyanskaffelsen og skal etableres på Kampflybasen ved Ørland.