IMG_1152 LightVi har hatt tre begivenhetsrike uker i Kampflyprogrammet – først F-35-styremøte, og deretter besøk fra general Bogdan til Stortinget og norsk industri. Høydepunktet for mange av oss kom nok likevel i dag når forsvarsministeren besøkte Kjeller i anledning av at regjeringen la frem forsvarsbudsjettet for 2015. Men hvorfor akkurat Kjeller?

Forklaringen er enkel – det er nemlig her de fleste av oss i Kampflyprogrammet jobber. Mens ledelsen sitter i departementet er det her ute at tallene knuses, utviklingen følges opp og grunnlaget for de videre planene legges i tett samarbeid med Luftforsvaret, FLO, FFI og andre. I dag ville forsvarsministeren gjøre litt stas på alle de som har bidratt til at vi har kommet så langt som vi har gjort – så da vanket det kake!

IMG_1199

Forsvarsministeren understreket for alle som deltok i markeringen hvor viktig den jobben som gjøres på Kjeller er og blir for den norske anskaffelsen. Solide tall, gode vurderinger og deltakelse i de ulike foraene i det flernasjonale F-35-programmet er avgjørende for at F-35 skal oppnå det som er ambisjonen vår, nemlig å gjøre hele Forsvaret bedre!