Invitasjon NorskI dag har vi endelig kunnet fortelle om det som skal skje 25. september og som vi har forberedt oss for i flere måneder – om to uker skal nemlig vi ha toppmøte i det flernasjonale F-35-programmet i Oslo. Dette er første gang møtet holdes i Norge, og det er også første gang det organiseres noen form for medieopplegg rundt dette møtet – til tross for at det har pågått to ganger i året i en årrekke. Men hvorfor ønsker vi en slik oppmerksomhet rundt dette møtet?

For det første har vi lenge jobbet for mer åpenhet rundt både det norske og det internasjonale F-35-programmet. Det er for mange misforståelser og myter som omgir denne anskaffelsen, og den er så omfattende og så viktig for den videre utviklingen av Forsvaret at vi vil gjøre det vi kan for å klare opp i dette og fortelle mer om hva vi gjør, og hvorfor. Det er fortsatt mye vi ikke kan snakke om rundt teknisk utvikling, spesifikasjoner og produksjon, men det faktisk vi kan si noe om ønsker vi å få ut bredere, både gjennom nettsidene, gjennom denne bloggen og Twitter. Da er det også naturlig å snakke om noe så viktig som et toppmøte i programmet.

(OBS: for møtet prøver vi også ut noe nytt, og samler mange av oppdateringene som kommer ut i ulike sosiale medier i Storify – du finner siden vår der ved å klikke her.)

En annen grunn til at vi går ut slik som vi gjør er at toppmøtet illustrerer noe som ofte oversees i omtalen av F-35 og programmet – vi kjøper ikke dette flyet direkte fra Lockheed Martin. Vi er medlemmer i et program som består av ni nasjoner, og det er vi som i fellesskap styrer utviklingen i programmet. Vi deltar derfor direkte i utviklingen av F-35, og gjennom JESB deltar vi også i styringen av programmet. Programdirektøren i USA, generalløytnant Bogdan rapporterer til dette møtet, og det som besluttes her legger føringene for det videre arbeidet.

Rollefordeling plansje
Dette viser hvordan både utvikling og kjøp av F-35 fungerer. Partnerlandene, deriblant Norge, bestiller og setter krav til Joint Program Office (JPO) og de representerer oss overfor industrien.

I ukene fremover vil vi publisere mer detaljer om hva som skjer og prøve å fortelle mer om hva F-35 betyr både for Norge og for partnerskapet, og hvor viktig slike møter er for å sikre at flyet leverer det vi trenger for å bygge våre fremtidige forsvar. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon så ta gjerne kontakt med oss på Twitter!