Norske F-35 blir de første som skal utstyres med bremseskjerm
Norske F-35 blir de første som vil utstyres med bremseskjerm

Ved Edwards Air Force Base og Naval Air Station Patuxent River testes F-35 og alle systemene om bord. Dette er en del av det omfattende utviklings- og testprogrammet som skal sikre at de flyene Norge og de andre partnerne mottar, fungerer i henhold til de krav partnerene har satt. Det har blitt levert både luft-til-bakke- og luft-til-luftvåpen og det er til nå gjennomført over 4000 flytimer med testing på F-35A, den versjonen Norge skal anskaffe. Totalt på hele testflåten har det nå i slutten av august blitt fløyet over 19.500 flytimer. I sommer har testprogrammet også inkludert testing av landing under mer nordiske forhold – glatte rullebaner med sterk vind på tvers, som er første trinn i en del av testprogrammet som vi her hjemme følger ekstra tett.

Operasjoner med kampfly i Norge har alltid satt strenge krav til personell og utstyr. Om vinteren kan snø, is og sterk vind gjøre det vanskelig å gjennomføre oppdrag. For å sikre at vi kan operere under disse forholdene har Luftforsvaret satt strenge krav til denne type operasjoner – F-35 skal på linje med dagens F-16 kunne fungere under svært varierende værforhold.

Norske kampfly må kunne operere vinter som sommer under til dels svært krevende forhold (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret)
Norske kampfly må kunne operere vinter som sommer under til dels svært krevende forhold. Her er en norsk F-16 på rullebanen under Cold Response 2007 (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret)

I sommer har altså denne testingen startet i det amerikanske testprogrammet ved Edwards Air Force Base. Under kan du se en video fra testingen utgitt av den amerikanske marinens flysystemskommando. Denne testingen er et viktig element i forberedelsene frem mot initiell operativ evne (Initial operational capability – IOC) som USMC planlegger i 2015 og for Norge skal oppnås i løpet av 2019. For oss inkluderer en slik evne operasjoner under forhold med sterk vind og glatte rullebaner – og da også med is og snø, ikke bare våte rullebaner som her.

Testing av flyets egenskaper i forbindelse med landing under glatte forhold og mye vind på tvers har så langt vært meget vellykket, noe som er et positivt resultat for Norge. Videoen fra testingen viser en F-35B (STOVL), men testingen har også inkludert flyging i CTOL mode og resultatene er tilsvarende gode. Testingen inkluderer ikke så ekstreme forhold enda som vi kan finne i Norge og som vi har satt krav til. Dette vil komme som en del av testprogrammet for integrasjonen av bremseskjermen på de norske F-35A.

Likevel gir de foreløpige resultatene grunn til optimisme til at våre krav vil bli møtt og til og med overgått av F-35. Testene så langt viser hvor stabilt og godt flyet faktisk oppfører seg under slike forhold, og de første testene norske testflygere har gjennomført av F-35A med bremseskjerm i avanserte simulatorer peker også i riktig retning.