Anders Melheim mars 2014I dag fikk vi store nyheter på kampflykontoret fra Kongen i statsråd. Direktør for Kampflyprogrammet, Anders Melheim, har fått ny jobb. Han skal nå overta for sin sjef som leder for avdeling for økonomi og styring i Forsvarsdepartementet. Kjent internt som FD-III har avdelingen ansvar for å følge opp økonomien og styringen i forsvarssektoren og for å gjennomføre alle vedtatte prosjekter – deriblant Kampflyprogrammet. Anders vil derfor fortsette å følge F-35 tett, men nå som en del av et mye større bilde.

Vi gratulerer Anders med jobben, og samtidig som det er litt vemodig å se en god kollega og svært viktig del av teamet forlate oss så er trøsten at han ikke drar for langt!

Fridthjof gratulerer Anders
Anders gratuleres av sin forgjenger, Fridthjof Søgaard, like etter nyheten kom fra statsråd.

Hvordan er Kampflyprogrammet organisert?

Kampflyprogrammet er organisert som en seksjon innen tredje avdeling i Forsvarsdepartementet. Vi ledes av en programdirektør, og så har vi en mindre stab rundt han her inne. I tillegg har vi en stor gruppe av fageksperter ute på Kjeller, og en gruppe i USA som deltar i utviklingen av F-35 og representerer Norge i det flernasjonale programmet. Les mer om programmet på nettsidene våre, www.kampfly.no.

Org kart kampflyprog