Da er det min store glede å ønske velkommen til Kampflybloggen. Dette har vært et prosjekt som vi har holdt på med litt på siden av alt det andre vi jobber med de siste månedene, og nå er vi endelig klare for take-off!

Målet med Kampflybloggen er at den skal støtte opp under de to andre kommunikasjonsverktøyene våre. Det første av disse er nettsidene på www.kampfly.no. Dette er stedet der vi legger ut pressemeldinger og faktainformasjon om F-35 og programmet. Det andre er Twitter-kontoen vår, @kampfly_no der over 1500 nå følger oss og hvor vi legger ut korte kommentarer, svar og oppdateringer fra programmet. Grunnen til at vi lanserer et tredje verktøy gjennom denne bloggen er fordi vi mener vi har manglet en mellomting – noe som ikke er så formelt som en offisiell nettside, og som i tillegg åpner for noe mer dybde og innsikt enn det vi får til gjennom Twitter. Bloggen skal bli denne mellomtingen, og vil være stedet der vi legger inn kommentarer til hendelser og nyheter, følger opp tidligere saker med oppdateringer og forklaringer, og gjerne svarer på spørsmål som kommer inn på Twitter som blir for omfattende å svare på med bare 140 tegn. Målet er at nettsider, blogg og Twitter kan bygge opp under hverandre, og at de sammen skal gi dere der ute et bedre inntrykk av hva vi gjør her i programmet, og av hva som skjer i denne store og viktige anskaffelsen.

Så langt har vi fått med en kjerne av noen få bloggere, og så vil vi legge til et par til etter hvert. Målet er å finne en riktig blanding av personer som har innsikt og erfaring og noe de kan dele som dere der ute opplever som interessant og nyttig. Om dere har forslag til hva dette kan være og hva slags temaer dere er interessert i, så si gjerne fra!

Denne uka ble Forsvarets innbyggerundersøkelse for 2014 lagt frem, og i denne svarer hele 67 % at anskaffelsen av nye kampfly etter deres mening er viktig for å styrke det norske totalforsvaret. Dette er gledelige tall, fordi det forteller oss at folk flest mener at denne anskaffelsen faktisk er viktig. Nettopp fordi den er så viktig mener vi at den også må kommuniseres på en god måte, og vi håper at bloggen gjør oss enda bedre i stand til å gjøre akkurat det. Jeg gleder meg i alle fall til å se hvordan den utvikler seg gjennom de neste månedene og årene, og jeg håper dere blir med oss i debatten videre!

Kampflystøtte