Oljeventil blogg

Mandag hevdet flere medier at F-35 nok en gang var satt på bakken, men slik som vi skrev om på kampfly.no så var det i realiteten snakk om at samtlige fly måtte gjennom en sjekk av en oljeventil før de fikk fly igjen. Allerede mandag, samme dag som medieoppslagene kom, var F-35 på vingene igjen. Men hva ble så resultatet av den sjekken som ble gjennomført?

Av totalt 97 fly i flåten er nå 94 inspisert – de tre siste er på depot for oppgraderinger, og vil bli inspisert når de er ferdig. Av de 94 som ble inspisert ble 88 godkjent da man ikke fant noen feil, og disse kunne fortsette trening og testing som normalt. Tre fly holdes igjen for å vurderes nærmere, og på tre så fant man feil på ventilen det ble snakk om. På ett av de flyene som det ble funnet feil har man allerede byttet ut ventilen, og det kan nå også fortsette test og trening sammen med de 88 andre som ble godkjent.

Denne typen feil er ikke uvanlig, og som vi skrev på mandag, så er det helt standard prosedyre å gjennomføre slike kontroller når man avdekker slike feil. Dette er spesielt viktig når det er snakk om såpass nye fly. Selv om F-35 nå har passert 17 000 flytimer i test og trening så er vi fortsatt i den fasen hvor vi bygger erfaring og kunnskap om hvordan det må vedlikeholdes, og hvordan ulike deler slites over tid. Nå vil denne hendelsen evalueres for å finne årsaken til at ventilen feilet. Når årsaksforholdet til at ventilen feilet er avdekket vil det avgjøres hvilke korrektive tiltak som bør iverksettes for å hindre at dette skjer igjen.

Som vanlig, ta gjerne kontakt med oss eller still oss spørsmål på Twitter via linken oppe til høyre om du har spørsmål om dette eller andre tekniske ting ved F-35.