En uttalelse fra sjef for det amerikanske luftforsvaret, general Mike Hostage har skapt en del debatt de siste ukene. I et intervju sa generalen at «uten F-22 er F-35 irrelevant.» Hva betyr egentlig dette? Jeg tok en prat med tidligere spesialjeger og F-16 flyger oberst Charles Svensson som nå er operativ sjef i Kampflyprogrammet for å få noen svar.

 

– Mange tror at dette da betyr at Norge også burde kjøpt F-22, men dette blir en helt feil måte å argumentere på. F-35 er på alle måter et relevant verktøy uten F-22, akkurat slik F-16 har vært det uten F-15, forteller Charles.

Oberst Charles Svensson begynte karrieren i Forsvaret som spesialjeger før han ble F-16-flyger.
Oberst Charles Svensson begynte karrieren i Forsvaret som spesialjeger før han ble F-16-flyger.

– USAF er blant veldig få luftforsvar som opererer med en såkalt høy-lav miks av fly, fordi de tar høyde for å kunne utføre operasjoner som aldri vil være aktuelle for de fleste andre land. De har derfor større, spesialiserte fly som skal fokusere på å rydde unna andre fly i forkant av offensive luftoperasjoner, og som deretter skal følges av et større antall mindre fly som skal ta ut mål på bakken og rydde opp. I tillegg bruker de en rekke andre spesialiserte fly av ulike typer, sier han.

Den tidligere spesialjegeren med over 2000 timer bak seg i F-16 mener at uttalelsene fra Hostage må sees på bakgrunn av den ganske unike måten det amerikanske luftforsvaret opererer på.

– De siste 30 årene har denne blandingen hovedsaklig bestått av F-15 som det større flyet og F-16 som et lettere fly som følger etter. Derfor hadde nok en amerikansk general for 30 år siden sagt akkurat det samme om F-16 – uten F-15 ville det ha vært irrelevant. Det betydde derimot ikke at F-16 var irrelevant for de godt over 20 F-16-brukerne som ikke hadde F-15, og da heller ikke for Norge.

Her ser du to F-16 og to F-15 bak et KC-135-tankfly. F-16 kjennes igjen på et enkelt luftinntak under cockpit, og et enkelt haleror. F-15 har to luftinntak montert på hver side av flykroppen og to haleror.
Her ser du to F-16 og to F-15 bak et KC-135-tankfly. F-16 kjennes igjen på et enkelt luftinntak under cockpit, og et enkelt haleror. F-15 har to luftinntak montert på hver side av flykroppen og to haleror.

– Akkurat det samme er tilfelle for F-35 – det er et fly som på alle måter er relevant for Norge og de andre partnerlandene, selv uten F-22, som amerikanerne kjøper på bakgrunn av egne krav, forteller Charles.

F-22 er et stort to-motors kampfly som ble satt i tjeneste i 2006. Produksjonen av flyet er nå avsluttet, og det er bare i tjeneste hos det amerikanske luftforsvaret. Flyet var spesielt utviklet for luftkamp, og hadde opprinnelig så godt som ingen evne til å utføre oppdrag mot mål på bakken. Flyet har fått tilført noe evne til å gjøre dette via senere oppgraderinger. (Se eksempel på dette i bildet øverst i innlegget)

– Det er faktisk en del teknologi som utvikles for F-35 som amerikanerne prøver å innføre i F-22 gjennom oppgraderinger. F-22 var på mange måter et mellomstadie, og mye av det en lærte rundt lavsignatur og sensorer tok en med videre i utformingen av F-35. I designet av F-35 har en nå tatt et stort skritt videre i utformingen av datasystemene om bord, og sammensmeltingen av sensorinformasjon for flygeren, slik at han eller hun får et mye bedre bilde av hva som skjer. Når Hostage nå sier dette, så må nok det ses i sammenheng med at han ønsker å få frem hvor viktig F-22 er for han og det amerikanske luftforsvaret, og at USA dermed bør fortsette oppgraderingene for å kunne få inn en del av disse nye teknologiene i dette flyet.

– Så må ingen tro at dette betyr at F-35 på noen måte er en sinke i lufta. Flyet vil tvert i mot bli en betydelig motstander for hvilket som helst annet kampfly. I hendene til en erfaren og dyktig flyger vil sensorene om bord, i kombinasjon med en ytelse som tilsvarer og på mange områder overgår en tilsvarende utstyrt F-16, gjøre det mulig å se motstanderne lenge før de ser F-35, og deretter nedkjempe dem uten at de aner hva som er i ferd med å skje før det er for sent. Luftkamp handler ikke bare om hvem som kan fly hurtigst, høyest og svinge krappest – det handler om å kunne utnytte motstanderens svakheter og egne styrker for å vinne kampen. Selv om det er et råskinn i lufta så er F-35s styrke situasjonsforståelse, og det er det som til syvende og sist vil vinne fighten. Derfor er F-35 i høyeste grad relevant for både Norge og alle de andre kjøperne av flyet.

Hva mener du? Har du spørsmål til Charles og de andre flygerne i Kampflyprogrammet? Spør oss på Twitter!