Igjen rapporteres det i media om funn av sprekker under strukturtestingen av F-35. Men er det å finne sprekker under slik testing unormalt og utelukkende negativt? 

F-35 gjennomgår omfattende strukturtesting for å verifisere designet av flyet og se hvordan skroget vil tåle påkjenningene det blir utsatt for gjennom levetiden. Planlagt levetid er 8 000 timer, men testingen stopper ikke der. Det gjennomføres en utvidet test for å se på hvordan skroget tåler belastningen gjennom en «second life-cycle», altså totalt 16 000 timer. Hensikten med slik testing er for å identifisere de områdene på skroget som er mest utsatt for slitasjeskader etter lang tids bruk. Oppdages det at deler av strukturen sprekker før forventet levetid kan man gjøre designendringer i den videre produksjonen av flyet. Dette gjøres på F-35 i dag.

Den modellen Norge anskaffer, F-35A, er nå inne i den utvidede levetidstesten, altså passert 8 000 timer. Så langt har man funnet færre sprekker enn man forventet og disse delene er redesignet og vil bli implementert i produksjonslinjen før de første norske flyene bygges ferdig. Så langt F-35.

Hvis man tar et tilbakeblikk på vårt eksisterende kampfly og sammenligner – hvordan ser bildet ut da?

F-16 ble i sin tid også konstruert for en levetid på 8 000 timer. Den gjennomgikk ikke på langt nær like detaljert strukturtesting som det F-35 nå gjør. På de F-16 som ble levert på 80-tallet, viste det seg etter hvert at det oppstod slitasjeskader på skrogene lenge før de nådde 8 000 timer. Det er riktignok flere årsaker til dette – i tillegg til at strukturtestene ikke var like omfattende som i dag, ble flyene også delvis operert på andre måter enn opprinnelig forutsatt. Konsekvensen av dette har vært at F-16 helt siden slutten av 80-tallet har vært gjennom flere omfattende strukturmodifiseringsprogram for å reparere, forsterke og skifte skrogdeler slik at flyene kan opereres gjennom hele den forventede levetiden. I tillegg til at slike oppdateringsprogram koster penger så resulterer det i en redusert operativ tilgjengelighet fordi fly tas ut av tjeneste for lange perioder for å gjennomføre modifikasjonene. Hadde man på slutten av 70-tallet hatt mulighet til å utsette F-16 for den samme grundige strukturtestingen som nå gjennomføres på F-35, ville vi både spart penger i levetiden og hatt flere fly operativt tilgjengelig over tid.

Den grundige strukturtestingen som gjennomføres på F-35, og det faktum at man finner enkelte sprekker nå som utbedres før våre fly leveres, bidrar derfor til at vårt nye kampfly vil tåle belastningene det påføres gjennom levetiden bedre enn våre eksisterende F-16. I motsetning til inntrykket man kan få gjennom media, gir dette faktisk en positivt langsiktig effekt for kampflyvåpenet.