De siste ukene har vi sett flere store og ganske dramatiske branner langs Vestlandet. I arbeidet med å kjempe mot flammene har Forsvaret bidratt på mange måter, og i går kveld ble nok et verktøy tatt i bruk – videoovervåkning fra F-16.De største fordelene med et kampfly er at det kan reagere raskt, har stor rekkevidde og kan bære kraftige sensorer og våpen. Her bruker kampflyet F-16 sensorene det bærer for å støtte politiet og brannvesenet på Frøya med å få oversikt over situasjonen. Klikk her for å se videoen på forsvaret.no.

F-35, når det er ferdig innført, vil ha en enda bedre evne til å gjennomføre slike operasjoner. Langt kraftigere, integrerte sensorer, og mye mer rekkevidde enn F-16 gjør at flyene vil kunne gi flygerne, Forsvaret og politikere en bedre situasjonsforståelse. Om vi ikke helt har dekning for å kalle et kampfly et brannfly, så viser det i alle fall nok en gang hvor fleksibel en slik plattform kan være.

Interessert i mer av hva F-35 og kampfly kan bidra med? Du finner mer informasjon på www.kampfly.no