Det er ikke bare teknikere og programdirektører som må påregne litt reiseaktivitet. I midten av desember var det møte i den såkalte FCC (Finance and Contracts Committee) i det flernasjonale F-35-programmet. I denne kommiteen møtes  alle økonomi- og merkantile sjefer i partnerskapet, og for første gang skulle jeg også delta.

Representanter for ni nasjoner møttes

Jeg ble tatt godt imot av representanene for de ni partnernasjonene. Akkurat som i de andre arbeidsgruppene programmet består av er hensikten med møtet å identifisere og løse felles utfordringer innen våre fagområder, og dette tilfellet økonomi. Denne gangen var fokus på om det var behov for å gå gjennom den økonomiske avtalen mellom nasjonene i partnerskapet. Anbefalingen vår skal legges frem for styremøtet i partnerskapet (JESB-Joint Executive Steering Board), der den norske programdirektøren er medlem når disse møtes i mars.

Driver også internrevisjon

Kommitten har også en viktig rolle som partnernes internrevisjon i programmet. Partnernasjonene kan komme opp med områder de ønsker å finne ut om fungerer bra nok til at de føler seg trygge på at programmet ivaretar deres interesser. På dette møtet ble det lagt frem en slik rapport på faktureringsrutinene som det skal jobbes videre med sammen med programmet.

Dette mener jeg var et veldig lærerikt møte. Det hjalp meg med å forstå hvordan de andre nasjonene tenker og jeg vil bruke både dette og fremtidige møter som nyttige verktøy for å kunne sikre at våre økonomiske interesser som partner i F-35 programmet blir ivaretatt.