Forside

Siste nytt

Vil du forberede deg?

Fredag 24. mars står lovverket i praksis på programmet, og her er en beskjed fra foreleserne Isa Rama og Inga Helene Gundersen:

I vårt innlegg vil vi blant annet berøre temaer som rettssikkerhet, effektivitet, tillit, nøktern ressursbruk og demokratisk styring – og hvordan reglene i forvaltningsloven er et utslag av disse hensynene. Noe av materialet kan være nytt for noen av dere. For en innføring i disse temaene anbefaler vi å lese punktene 10.1 – 10.8 i NOU 2019:5 på forhånd (siden åpner seg i et nytt vindu).

Forvaltningsloven gir generelle regler for hvordan regjeringen, departementene og underliggende etater skal utføre sitt virke. Forvaltningslovsutvalget ble utnevnt for å foreslå en ny forvaltningslov og leverte sin rapport NOU 2019:5 i 2019. I utvalgets rapport kapittel 10 behandler utvalget hvilke verdier, forventninger og formål som ligger til grunn for forvaltningsloven og for den virksomhet som nyansatte i departementene skal delta i.

Husk å si i fra hvem som skal presentere

Den gruppen som skal presentere på hotellet sender informasjon om dette til Christina, på telefonnummeret som ble oppgitt på samlingen 13.03.23.