forside alternativ 3

Velkommen til Interreg.no

EU-programmet Interreg gir økonomisk støtte til regional utvikling, utveksling av kunnskap og bærekraftig økonomisk vekst.

Norge deltar i 11 Interreg-programmer, inndelt i fire ulike kategorier.

Støtte til samarbeidsprosjekter

Se oversikt over prosjekter du kan søke på, søknadsfrister og lenker til mer informasjon.

Arrangementer

Delta på seminarer, konferanser og andre arrangementer i inn- og utland, spesielt valgt ut for norske Interreg’ere.

Prosjektbank

Hent inspirasjon fra gjennomførte Interreg-prosjekter med norsk deltagelse – mer enn 1000 i tallet.  

Gode eksempler

Bli inspirert av gjennomførte prosjekter! [Se prosjektbank]