Interreg Sverige-Norge er et tosidig samarbeid mellom grensefylker langs den norsk- svenske grensen.

I hvert prosjekt vil det alltid være minimum en svensk og en norsk prosjektaktør.

Bilde viser Fredsmonumentet på Morokulien som symbol på samarbeid mellom broderfolket. (Foto Hello kommunikasjonsbyrå)
Bilde viser Fredsmonumentet på Morokulien som symbol på samarbeid mellom broderfolket. (Foto Hello kommunikasjonsbyrå)

Norske regioner

De norske regioner som inngår i programområdet er Trøndelag, Innlandet og deler av Viken.

Om programmet

Visjonen for Interreg Sverige-Norge 2021 – 2027 programmet er:

«En bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensehinder».

Programmet strekker seg fra dynamiske storbyområder til mer grisgrendte fjellområder i nord, og deles inn i to delområder:

 • Nordens Grønne Belte
  • består av Jämtlands og Västernorrlands län i Sverige samt Trøndelag fylke i Norge
 • Sentrale Skandinavia
  • består av Värmlands og Dalarnas län og deler av Västra Götalands län i Sverige. I Norge inngår Innlandet fylke og deler av Viken fylke

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

Sverige-Norge 2021-2027 programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor fire hovedmål, med ni tilhørende innsatsområder:

En smartere grenseregion

 • Innovasjon, forskning og utvikling
 • Bærekraftig vekst og økt konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter

En grønnere grenseregion

 • Klima og miljø
 • Sirkulær økonomi

En mer sosial grenseregion

 • Felles arbeidsmarked
 • Utdanning og livslang læring
 • Nettverk for kultur- og reiselivsnæringen

En sterkere grenseregion

 • Fremme lokal samfunnsutvikling i samarbeid mellom kommuner og ideelle/ikke-kommersielle aktører

Det kan søkes om støtte til tre typer prosjekter:

 • Forprosjekt
 • Hovedprosjekt
 • Småskalaprosjekt

Se FILM om Interreg Sverige-Norge

Samarbeidsregioner over landegrensene

Västernorrland län, Dalarnas län, Jämtlands län, Värmlands län og Västra Götalands län. Temaer og innsatsområder er felles for hele programområdet.

Hvem kan søke om støtte?

 • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høyskoler, forskningsinstitusjoner, folkehøyskoler, videregående skoler og grunnskoler.
 • Næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.
 • Offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
 • Kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner.
 • Stiftelser, næringslivsorganisasjoner, økonomiske og ideelle foreninger.

Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke om støtte.

Finansiering 2021 - 2027

EU (Europeisk regionale utviklingsfond): € 47 000 000
Norske Interreg-midler: € 12 500 000

Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer. 

Interreg Sverige-Norge

Du vil finne informasjon om tidligere programperioder på programmets nettside.  

Kontakt

Sidsel Trønsdal

Trøndelag fylkeskommune

+47 92 45 31 63

+47 92 45 31 63

Send e-post

Bjørn Terje Andersen

Innlandet fylkeskommune

+47 91 34 50 80

+47 91 34 50 80

Send e-post

Helmik Slora Kristiansen

Innlandet fylkeskommune

+47 47 02 86 18

Send e-post

Stig Are Skoglund

Innlandet fylkeskommune

+ 47 957 28458

+47 95 72 84 58

Elin Bjørnstad

Innlandet fylkeskommune

994 44733

994 44733

Send e-post