Samarbeidsprogrammet dekker en dynamisk grenseregion som omfatter ni millioner innbyggere rundt havene Kattegat, Skagerrak og Øresund i storbyområder som København-Malmø, Göteborg og Oslo, samt landområdene rundt.

Norske regioner

Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Agder.

Om programmet

Visjonen for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 er:

«ØKS – en funksjonell grenseregion»

Programmet omfatter kystregioner og storbyregioner, og består av to delprogrammer, som formelt fungerer som én programenhet.

 • Kattegat-Skagerrak, som omfatter Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo, Västra Gøtalandsregionen, Region Halland, Region Nordjylland og Region Midtjylland.
 • Øresund, som omfatter Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Skjælland.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

 • Innovasjon og entreprenørskap
  • Forbedre forsknings- og innovasjonskapasiteten og bruk av avanserte teknikker
  • Utvikling av ferdigheter for smart spesialisering, strukturelle endringer og entreprenørskap
 • Grønn omstilling
  • Fremme fornybar energi
  • Fremme anpasninger og forebyggende tiltak mot katastrofer i forbindelse med klimaendringer
  • Fremme overgangen til sirkulær økonomi
 • Transport og mobilitet
  • Utvikle bærekraftig, klimavennlig og intelligente nasjonal, regional og lokal mobilitet, inklusive forbedret tilgang til TEN-T og grenseoverskridende mobilitet 
 • Grenseløst arbeidsmarked
  • Styrke effektiviteten og inkluderingen i arbeidsmarkedene og tilgangen på kvalitetssysselsetting, gjennom utvikling av sosial infrastruktur og fremme sosial økonomi.

Programmet støtter både forprosjekter og hovedprosjekter.

Samarbeidsregioner

Västra Gøtalandsregionen, Region Halland og Region Skåne i Sverige. Region Hovedstaden, Region Skjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland i Danmark.

Hvem kan søke om støtte?

 • Offentlige organisasjoner: Universitet og høyskoler, forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
 • Private organisasjoner: Ideelle organisasjoner, næringslivs- og bransjeorganisasjoner.
 • Bedrifter

Finansiering 2021 – 2027

EU (ERDF): € 141 300 000
Norske Interreg-midler: NOK 79 400 000

Medfinansiering på norsk side vil være 50% IR og på EU-siden vil det være 60% ERDF

Norsk budsjett fastsettes i de årlige statsbudsjett vedtatt av Stortinget. Det tas forbehold om eventuelle endringer. 

Du vil finne informasjon om tidligere programperioder på programmets nettside.

Kontakt

Thomas André Hansen

Norsk forvaltende organisasjon

+47 99 59 96 29

Send e-post

Jon Halvard Eide

Agder fylkeskommune

+47 91 69 75 22

Send e-post

Mari Eike Nilsen

Oslo kommune

+47 952 51 948

+47 952 51 948

Send e-post

Gerd Slinning

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 92 61 79 65

Send e-post

Olav Mydland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

+47 97 71 91 00

+47 97 71 91 00

Send e-post

Lars Haukvik

Vestfold og Telemark fylkeskommune

+47 90 06 82 50

+47 90 06 82 50

Send e-post

Rune Bakkevoll

Viken fylkeskommune

+4794850956

Send e-post