Arbeidet med Interreg NEXT Kolarctic 2021-2027 er stilt i bero på grunn av Russlands krig i Ukraina.

Se mer informasjon på programmets nettside: What next? 2021-2027 Kolarctic CBC

Dette er et grenseregionalt samarbeidsprogram over EUs yttergrenser, og dekker et område større enn to frankriker. Innbyggertallet er knapt 3 millioner. For budsjettperioden 2021-2027 ble geografien med nordvest-Russland, Nord-Finland og Nord-Svergie (EU) og Nord-Norge videreført. NEXT Kolarctic ble flyttet tilbake i Interreg familien. Programarbeidet er ikke ferdigstilt.

Kolarctic 

Du vil finne informasjon Interreg Kolarctic på programmets felles nettside.

Norske pågående og tidligere programmer finnes på www.kolarctic.no

Kontakt

Jan Martin Solstad

Finnmark og Troms fylkeskommune

+47 78 96 31 23

+47 41 45 05 0

Send e-post

Eilen Wibeke Bruun Zakariassen

Nordland fylkeskommune

+4775650104

+4797776794

Send e-post