Norsk region

Nordland

Om programmet

Programområdet dekker midtre og nordlige deler av Norge og Sverige, og inkluderer også de vestligste delene av Finland. Interreg Botnia-Atlantica legger til rette for økt innovasjon, et sterkere næringsliv, utvikling av natur- og kulturarv og gode samferdselsløsninger mellom øst og vest.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

  • Forskning og innovasjon
  • Konkurransekraft
  • Miljø og ressurser
  • Bærekraftig transport

Samarbeidsregioner

Gävleborgs län, Västebottens län og Västernorrlands län i Sverige; Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa og Pohjanmaa i Finland.

Hvem kan søke om støtte? 

  • Offentlige organisasjoner: Universitet og høyskoler, forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Private organisasjoner: Ideelle organisasjoner, næringslivs- og bransjeorganisasjoner.
  • Bedrifter

Finansiering 2014 - 2020

EU (ERDF): € 34 100 000
Norske Interreg-midler: € 5 700 000