Norske regioner

Hele Norge.

Om programmet

INTERACT er et program som fremmer erfaringsutveksling mellom myndigheter og organisasjoner som deltar i Interreg-programmene. Slik bidrar programmet til å spre kunnskap om de samlede resultatene fra de europeiske prosjektfellesskapene.

Samarbeidsregioner

Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Storbritannia, Irland, Frankrike, Spania, Italia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Hellas, Italia, Slovenia, Kroatia, Portugal, Kypros og Sveits.

Hvem kan søke om støtte?

  • INTERACT utlyser ikke økonomisk støtte til prosjekter.

Kontakt

Ingebjørg Fiskum

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 22 24 70 54

+47 99 59 09 87

Send e-post