Europa må møte en rekke utfordringer i årene fram mot 2030. Økonomien skal endres i grønn og klimanøytral retning, det skal finnes en framtid for alle lokalsamfunn, og nye former for styring bør utvikles. ESPON 2030 skal bidra til møte behovene for forskningsbasert kunnskap blant myndigheter på alle nivå. 

Norske regioner

Hele Norge. Planlagt første utlysninger av prosjektmidler er 1. juli 2022.

Om programmet

ESPON 2030 skal inspirere og støtte politikkutvikling i Norge og Europa ved å ta fram ny, anvendbar og etterspurt forskningsbasert kunnskap.  

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor: 

I første omgang vil ESPON 2030 ta fram kunnskap innen fire områder gjennom tematiske handlingsplaner. Disse er  

  • Klimanøytrale territorier
  • Governance/ nettverksstyring i funksjonelle regioner
  • Muligheter for alle mennesker og alle lokalsamfunn
  • Lokalsamfunn og byer som kan stå imot kriser

Samarbeidsregioner over landegrensene

EUs 27 medlemsland, Sveits, Norge og Island deltar i ESPON 2030.

Hvem kan søke om støtte?

Målgrupper og søknadskriterier blir ventelig presentert ved Kick-off for ESPON 2030 den 29. mars 2022. 

Finansiering 2021 - 2027

 

EU (Europeisk regionale utviklingsfond): € 
Norske Interreg-midler: € 

 Du vil finne informasjon om tidligere programperioder på programmets nettside.

HER finner du tidligere og nåværende ESPON-prosjekter i prosjektbanken.

Kontakt

Erik Hagen

Innlandet fylkeskommune

+47 95 20 52 96

Send e-post

Jan Edøy

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 46 94 25 25

+47 46 94 25 25

Send e-post