Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

INTERREG A

A-programmene handler om samarbeid mellom regioner som ligger på hver sin side av en nasjonal grense. For Norge betyr dette samarbeid med Sverige, Finland, Russland og Danmark.

De ulike A-programmene:

INTERREG B

B-programmene handler om regionalt samarbeid. Det vil si samarbeid mellom regioner som har geografisk nærhet til hverandre, og som møter felles utfordringer.

De ulike B-programmene:

INTERREG C

Interreg C prioriterer formidling og deling av erfaringer og bygging av nettverk mellom regionale og lokale aktører fra hele Europa.

De ulike C-programmene:

ANDRE

Norge deltar i flere interregionale samarbeidsprogrammer i Europa. Her presenteres programmer som er viktige i forhold til kunnskaps- og resultatspredning til og fra Interreg-programmene.

De ulike ANDRE-programmene:

Gode eksempler

Gå til arkiv

Utvikler SITE-regionen som internasjonal merkevare

Les mer
A

Gjør Østersjøen mer miljøvennlig med naturgass

Les mer
B

Går sammen om å redde den nordiske biestammen

Les mer
A

Forteller felles kulturhistorie gjennom norsk-svensk Interreg-prosjekt

Les mer
A

Interreg er viktig for regjeringens havstrategi

Les mer
B

1.200 flere unge i arbeid gjennom Nordisk jobstart+

Les mer
A

Samarbeid over grensen gir bedre kriseberedskap

Les mer
A

Har gjort hverdagen enklere med velferdsteknologi

Les mer
A

Interregionalt samarbeid for en bærekraftig cruisenæring

Les mer
A

Setter villakesen på dagsorden

Les mer
A

– Handling skaper holdning. Ikke omvendt.

Les mer
A

Setter bioøkonomi på dagsorden

Les mer
A

AR-teknologi gjør brukere til digitale detektiver

Les mer
B

Gjør forskning om endringer i musikkbransjen mer tilgjengelig

Les mer
A

Fortsetter arbeidet for bærekraftige transportløsninger i Europas byer

Les mer
B

Sammen om en fossilfri grenseregion i 2030

Les mer
A

Glem Hollywood, se til Nordens grønne belte

Les mer
A

SOL-avslutning i stinn brakke

Les mer
A

Gjennomførte grenseoverskridende kommunikasjonsøvelse i kriseberedskap

Les mer
A

Tar i bruk VR- og AR-teknologi i reiselivet

Les mer
C

Inviterer bodøværingene til stordugnad om fremtidens byrom

Les mer
B

Svensk ekspertise på programmet under Plusskundedagen

Les mer
A

Tverrfaglig forskningsprosjekt kartlegger våpenfunn i Østersjøen

Les mer
B

Cool Route hedret med pris for utviklingen av marin turisme

Les mer
B

Bli med og redd havet sammen med Ren Kystlinje

Les mer
A

LARS hjelper offentlig sektor med smarte spesialiseringer

Les mer
B

Fjellrev fant frender 30 mil unna

Les mer
A

Interreg-samarbeidet legger grunnlaget for varig skandinavisk innsats for et renere hav

Les mer
A

Det musikalske samarbeidet fortsetter i Indre Skandinavia

Les mer
A

Vant gjev pris under årets Arctic Awards

Les mer
A

RDI2Club setter innovasjon og digitalisering i landbruket på dagsorden

Les mer
B