Invitasjon til seminar 15. juni 2018


Påmeldingen er nå stengt.

Denne våren har jeg som kunnskaps- og integreringsminister reist Norge rundt for å lytte til og lære av godt integreringsarbeid. Jeg har besøkt skoler og barnehager, arbeidsplasser og mottak, voksenopplæringssentre og frivillighetssentraler. Erfaringer og lærdom fra besøkene vil jeg gjerne diskutere med dere som på ulike måter arbeider med integrering hver dag.

Sammen med ordfører Harald Furre og Kristiansand kommune, er det derfor en glede å invitere til integreringsseminar.

I løpet av høsten 2018 skal jeg legge frem en ny integreringsstrategi – Integreringsløftet. Vi skal også reformere introduksjonsprogrammet.

  • Hvordan sikrer vi raskere og bedre resultater i integreringsarbeidet?
  • Hvordan kan vi bidra til at flere kommer raskere i jobb?
  • Hva bør vi ta med oss når vi som politikere skal utarbeide morgendagens integreringspolitikk?

På seminaret vil jeg legge frem mine tanker om disse spørsmålene, konkrete forslag og skissere veien videre.

Det er også lagt opp til korte innlegg fra flere av dem vi har møtt under vårens integreringsturne.

Det være seg representanter fra organisasjoner, frivilligheten, kommuner, næringsliv og andre som er engasjert i integreringsfeltet. Målet er at vi sammen kan bidra til utveksling og god dialog om hvordan vi lykkes med integreringen.

Du får denne invitasjonen fordi du er viktig i nettopp det arbeidet.
Jeg håper vi sees.

KD profilelement i orange

 

 

 

 

Jan Tore Sanner
Kunnskaps- og integreringsminister