Sylvi Listhaug i samtale med Josef Hæier, kulturorienterer i IOM

Rapport fra integreringskonferansen 2016

Torsdag 5. januar 2017

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse ble holdt 18. oktober på Radisson BLU Scandinavia Hotel i Oslo. IMDi har skrevet referat fra alle innleggene samt parallellsesjonene.

Konferanserapport – Den nasjonale integreringskonferansen 2016 (PDF)

Konferansen samlet i overkant av 200 deltakere, som representerte en rekke innvandrerorganisasjoner/innvandrerråd, kommuner, deltakere fra direktoratet og departementer og annen frivillig virksomhet.

Deltakerne kunne velge mellom fire ulike parallellsesjoner med følgende tema:

  • Hvordan bekjempe fattigdom i innvandrerbefolkningen
  • Integrering i skolen
  • Den lokale frivilligheten og kulturens rolle i integreringsarbeidet
  • Motvirkning av parallelle samfunn, holdninger til norske verdier, vold i nære relasjoner, valgfrihet og foreldreskap i Norge

Referatene fra parallellsesjonene følger opplegget og gangen i sesjonene. Parallellsesjonene var ulikt organisert, dette gjenspeiler referatet. Innspillene fra parallellsesjonene er gjengitt med organisasjonsnavn, dette for å tilrettelegge for at departementene kan følge opp aktuelle innspill.