Panelsamtale på konferansen om hva som skal til for å lykkes i den norske arbeidsmarkedet. Fra venstre konferansier Raheela Chaudhry, bussjåfør Aisha Ali Mohammed, butikksjef Siyamak Nemati og gründer Antoinette Botti. (Foto: JD)

Rapporten er utarbeidet av IMDi, og presenterer blant annet følgende sentrale innspill:

  • Myndighetene bør ha fokus på helhetlig tilnærming og mulighet for varig arbeid i hele kvalifiseringsperioden.
  • NAV må forsterke arbeidet med tilrettelagte tiltaksplasser og ha tettere oppfølging av den enkelte.
  • Arbeidsgivere må satse mer på innvandrere på sin arbeidsplass og tilrettelegge for mangfold.
  • Negative holdninger og diskriminering av innvandrere er en større utfordring for arbeidsdeltakelse enn kulturelle og religiøse praksiser i innvandrermiljøene. Myndighetene må jobbe mot diskriminering av innvandrere på arbeidsmarkedet.
  • Økt bruk av frivillig sektor som integreringsarena, gjerne som del av kommunenes introduksjonsprogram. Det må skapes flere gode arenaer for dialog.
  • Innvandrerorganisasjoner må inkludere yngre innvandrere og ta mer samfunnsansvar.