Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 19. september 2018

Edderkoppen scene på St Olavs plass 1, 0165 Oslo

Meld deg på konferansen!

Program

09.15 Registrering
10.00 Åpningstale av statsminister Erna Solberg
10.10 Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

 

10.20

10.35

 

10.50

 

11.05

Tidlig innsats – barnehage, grunnskole og videregående skole/yrkesopplæring

Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen? SSB

Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående, v/Anders Bakken, Forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Andrespråkslæring i barnehagen, v/ Irmelin Kjelaas, Førsteamanuensis i norsk, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Hvordan kan minoritetsorganisasjoner bidra til bedre skole/foreldre samarbeid? Whyn Lam, sosialantropolog og styreleder for MIR

11.20 Pause
Skole/praksis
11.35 Opplæringen av språklige minoriteter i Grunnskolen, v/Trond Zweidorff, undervisningsinspektør på Hagaløkka skole i Asker
11.50 Kombinasjonsklasser for ungdom mellom 15-19. Thor Heyerdal videregående skole
12.05 Yrkesfaglig utdanning integrert med språkopplæring, Oslo Voksenopplæring Helsfyr
12.20 Møte med ungdom, v/Ubah Aden, minoritetsrådgiver i Ski videregående skole og medlem av Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
12.30 Lunsj
13.30

Parallellsesjon del 1:

1.    Hvordan styrke foreldresamarbeid i barnehage/skole? – Kunnskapsdepartementet (KD)

2.    Hvordan mobilisere sivilsamfunnet for å styrke hverdagsintegrering? – Kulturdepartementet (KUD)

3.    Hvordan skape toleranse for mangfold – Handlingsplan mot rasisme – Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

4.    Hvordan sikre gode, trygge bomiljøer og gode levekår i utsatte områder – Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

14:20 Pause
14:40

Parallellsesjon del 2:

1.    Hvordan styrke språkkompetansen, herunder gjennom introduksjonsprogrammet, i arbeidslivet og i hverdagen? – KD

2.    Hvordan få flere i arbeid? – Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

3.    Hvordan forebygge negativ sosial kontroll og tvangsekteskap? – KD/BLD

4.    Mangfold, innovasjon og gründerskap – Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

15.30 Statsrådene presenterer innspill og refleksjoner fra parallellsesjonene de har ledet.
15.45 Avslutning
16.00 Lett servering og sosialt samvær