Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2018: Integrering gjennom kunnskap

Edderkoppen scene på St Olavs plass 1, 0165 Oslo, 19. september 2018

Program

09.15 Registrering

10.00  Åpningstale av statsminister Erna Solberg

10.10  Innledning v/kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

10.20  Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen? v/Geir Nygård, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB)

10.35  Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i videregående v/Anders Bakken, forsker                                                                ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA/OsloMet

10.50  Andrespråkslæring i barnehagen v/Irmelin Kjelaas, førsteamanuensis i norsk, Institutt for lærerutdanning, NTNU

11.05  Hvordan kan minoritetsorganisasjoner bidra til bedre skole-foreldre samarbeid? v/Whyn Lam, sosialantropolog og                  styreleder for MIR

11.20  Pause

11.35  Opplæring av språklige minoriteter i grunnskolen v/Trond Zweidorf, undervisningsinspektør ved Hagaløkka skole i Asker.

11.50  Kombinasjonsklasser for ungdom mellom 15-19 v/Ingeborg Kulseng, rektor for voksenopplæringa og Kari Brekke                        Nilsen, teamleder for kombinasjonsklassen Thor Heyerdahl videregående skole.

12.05  Yrkesfaglig utdanning integrert med språkopplæring v/Torunn Thomassen, rektor for Oslo Voksenopplæring Helsfyr

12.20  Møte med ungdom v/Ubah Aden, minoritetsrådgiver ved Veiledningssenteret Follo og medlem av Foreldreutvalg for                  grunnskolen (FUG)

12.30  Lunsj

13.30  Parallelle sesjoner del 1:

Hvordan styrke foreldresamarbeid i barnehage/skole? Kunnskapsdepartementet (KD)

Hvordan mobilisere sivilsamfunnet for å styrke hverdagsintegrering? Kulturdepartementet (KUD)

Hvordan skape toleranse for mangfold? Handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Barne- og           likestillingsdepartementet (BLD)

Hvordan sikre gode, trygge bomiljøer og gode levekår i utsatte områder? Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

14.20  Pause

14.40  Parallelle sesjoner del 2:  

Hvordan styrke språkkompetansen, gjennom introduksjonsprogrammet, i arbeidslivet og i hverdagen? (KD)

Hvordan få flere i arbeid? Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Hvordan forebygge negativ sosial kontroll og tvangsekteskap? (KD)

Mangfold, innovasjon og gründerskap. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

15.30  Statsrådene presenterer innspill og refleksjoner fra parallelle sesjonene de har ledet.

15.55  Avslutning ved statsråd Jan Tore Sanner

16.00  Lett servering og sosialt samvær