Om regjeringens nasjonale integreringskonferanse

Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet. Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere.

Årets konferanse arrangeres i Oslo 19. september 2018.

 

Kontakt

Kontakt arrangøren:

 

Innspillsmøter

 

I forkant av Den nasjonale integreringskonferansen 2018 inviterte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) representanter for ulike innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører til et innspillsmøte. Formålet med de regionale møtene er å innhente innspill til temaer og problemstillinger som ønskes fremmet til myndighetene.

 

Det er gjennomført innspillsmøter i perioden 12.-24. april 2018 i  Bergen, Trondheim, Bodø, Oslo, Gjøvik, Drammen, Skien, Arendal og Kristiansand. Det var til sammen over 260 deltakere.

Det er utarbeidet en samlerapport basert på innspill fra innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører.

Les samlerapporten her

Tidligere konferanser

Regjeringen har avholdt en årlig nasjonal integreringskonferanse siden 2014. De to første årene under navnet Dialogkonferansen.

Etter konferansene ble det laget rapporter med innspill fra deltakere og kommentarer fra statsråder og statssekretærer.

Les rapporten fra konferansen i 2017

Les rapporten fra konferansen i 2016