Innledere på konferansen

 

 

Jan Tore Sanner er kunnskaps- og integreringsminister, og har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for integrering.
Trine Skei Grande er kulturminister og har blant annet ansvar for statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.
Anniken Hauglie er arbeids- og sosialminister, og har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
Kristin Holm Jensen er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
Tom Erlend Skaug er statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet.

Siden blir oppdatert med flere innledere fortløpende.