Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere. Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet.

Det er laget en rapport fra konferansen i 2017. Rapporten inneholder innspill fra deltakere og kommentarer fra statsråder og statssekretærer. Rapporten fra i fjor kan leses her.

Regjeringen skal for femte gang holde sin årlige konferanse onsdag 19 september 2018. Konferansen holdes på Edderkoppen scene på St Olavs plass 1, i Oslo.

I forkant av Den nasjonale integreringskonferansen 2018inviterte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) representanter for ulike innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører til et innspillsmøte. Formålet med de regionale møtene er å innhente innspill til temaer og problemstillinger som ønskes fremmet til myndighetene.

Det er gjennomført innspillsmøter i perioden 12.-24. april 2018 i Bergen, Trondheim, Bodø, Oslo, Gjøvik, Drammen, Skien, Arendal og Kristiansand. Det var til sammen over 260 deltakere.

Praktisk info:

Invitasjonsbrev, program og lenke til påmelding vil bli sendt ut i etter sommeren.