Den nasjonale integreringskonferansen

Oslo, 19. september 2018

Fra Integreringskonferansen 2016

Takk for i år!

Tirsdag 02. oktober 2018

Regjeringen gjennomførte for femte år på rad den nasjonale integreringskonferansen på Edderkoppen Scene i Oslo. Statsminister Erna Solberg, kunnskaps -og integreringsminister Jan Tore Sanner, arbeids -og sosialminister Anniken Hauglie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på integreringskonferansen, som i år handler om utdanning.

Der deltok også forskere og representanter for innvandrerråd og organisasjoner, ansatte i direktorater, kommuner og utdanningssektoren.

Informasjon om regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2018

Fredag 16. juli 2018

Regjeringen skal for femte gang holde sin årlige konferanse onsdag 19 september 2018. Konferansen holdes på Edderkoppen scene på St Olavs plass 1, i Oslo.

Fra Integreringskonferansen 2016

Rapport fra den nasjonale integreringskonferansen 2017

Fredag 19. januar 2018

Arbeidsgivere må satse mer på innvandrere på sin arbeidsplass og tilrettelegge for mangfold, og innvandrerorganisasjoner må inkludere yngre innvandrere og ta mer samfunnsansvar.

Dette er to av de sentrale innspillene som regjeringen mottok på den nasjonale integreringskonferansen 2017. Nå foreligger rapporten fra konferansen.

 

Rapport fra innspillsmøter i 2017

Fredag 11. august 2017

Før årets konferanse har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) møtt en rekke innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og ressurspersoner. Formålet med de møtene var å få innspill til temaer og problemstillinger som ønskes fremmet til myndighetene. Innspillene er nå samlet i en egen rapport.

Fra Integreringskonferansen 2016

Integreringskonferansen 2017 – regionale innspillsmøter

Mandag 3. april 2017

I forkant av Den nasjonale integreringskonferansen 2017 inviterer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) representanter for ulike innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører til regionale innspillsmøter.

 

Sylvi Listhaug på integreringskonferansen 2016

Rapport fra integreringskonferansen 2016

Torsdag 5. januar 2017

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse for 2016 ble holdt 18. oktober i Oslo. Nå foreligger en konferanserapport med referater fra alle innlegg og sesjoner.

 

Statsminister Erna Solberg åpner konferansen

Konferansen gir viktige innspill

Onsdag 19. oktober 2016

– De innspillene vi får her er viktige for regjeringens arbeid med integrering, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet Den nasjonale integreringskonferansen 2016.

 

Statsrådene Torbjørn Røe Isaken, Sylvi Listhaug og Linda Hofstad Helleland

I dialog med regjeringen

Fredag 30. september 2016

De som deltar på konferansen vil få anledning til å diskutere integrering med statsråder og statssekretærer fra fem ulike departementer.

Statsrådene Torbjørn Røe Isaksen, Sylvi Listhaug og Linda Hofstad Helleland skal lede hver sin sesjon.

 

Flere saker

04.10.2016: Velkommen til konferanse!
02.06.2016: Innspillsmøter 2016

Den nasjonale integreringskonferansen arrangeres av
Kunnskapsdepartementet.

Ansvarlig redaktør for nettstedet er kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken.