Prosessbistand til stortingsmeldingsarbeidet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger opp til en åpen og involverende prosess i stortingsmeldingsarbeidet om innovasjon i offentlig sektor. I den forbindelse ønsker departementet å anskaffe prosessbistand fra leverandørmarkedet. Vi gjennomfører kjøpet som en «innovasjonsvennlig anskaffelse», og ønsker på den måten å utnytte kompetansen i leverandørmarkedet til å gi innspill om innretning og gode idéer … Fortsett å lese Prosessbistand til stortingsmeldingsarbeidet