Hver gang du publiserer noe som helst, bør du stille deg selv disse to spørsmålene:

 • Er dette innhold som brukerne ønsker?
 • Er dette innhold som støtter opp om virksomhetens mål?

Kvalitetskriterier på godt innhold

 • Teksten er oppdelt i avsnitt med mellomtitler
 • Innledende setning (ingress) forklarer kort innholdet på siden
 • Det er brukt kulepunkter ved oppramsing
 • Siden har en tittel som er forståelig
 • Teksten er enkel å forstå
 • Det er få faguttrykk og lite stammespråk
 • Det er korte setninger
 • Bilder samsvarer med tekst
 • Brukerne finner raskt det de leter etter
 • Den viktigste informasjonen ligger øverst på siden

Nyttige lenker

10 bud for godt innhold
Skriveregler

Var dette nyttig?